هاست لینوکس حرفه ای

با 7 روز ضمانت برگشت وجه در صورت عدم رضایت شما
 • 100 مگابایت لینوکس حرفه ای

  • ### تحویل آنی ###

   100 مگابایت فضا

   پهنای باند = نامحدود

   تعداد دیتابیس = نامحدود

   اکانت ایمیل = نامحدود

   ساب دامین = نامحدود

   اکانت ftp = نامحدود

   ### تحویل آنی ###
  12,000/3 mo
  Demanar Ara
 • 200 مگابایت لینوکس حرفه ای

  • ### تحویل آنی ###

   200 مگابایت فضا

   پهنای باند = نامحدود

   تعداد دیتابیس = نامحدود

   اکانت ایمیل = نامحدود

   ساب دامین = نامحدود

   اکانت ftp = نامحدود

   ### تحویل آنی ###
  17,000/3 mo
  Demanar Ara
 • 400 مگابایت لینوکس حرفه ای

  • ### تحویل آنی ###

   400 مگابایت فضا

   پهنای باند = نامحدود

   تعداد دیتابیس = نامحدود

   اکانت ایمیل = نامحدود

   ساب دامین = نامحدود

   اکانت ftp = نامحدود

   ### تحویل آنی ###
  25,000/3 mo
  Demanar Ara
 • 2000 مگابایت لینوکس حرفه ای

  • ### تحویل آنی ###

   1000 مگابایت فضا

   پهنای باند = نامحدود

   تعداد دیتابیس = نامحدود

   اکانت ایمیل = نامحدود

   ساب دامین = نامحدود

   اکانت ftp = نامحدود

   ### تحویل آنی ###
  25,000/mo
  Demanar Ara
 • 500 مگابایت لینوکس حرفه ای

  • ### تحویل آنی ###

   500 مگابایت فضا

   پهنای باند = نامحدود

   تعداد دیتابیس = نامحدود

   اکانت ایمیل = نامحدود

   ساب دامین = نامحدود

   اکانت ftp = نامحدود

   ### تحویل آنی ###
  28,000/3 mo
  Demanar Ara
 • 1000 مگابایت لینوکس حرفه ای

  • ### تحویل آنی ###

   1000 مگابایت فضا

   پهنای باند = نامحدود

   تعداد دیتابیس = نامحدود

   اکانت ایمیل = نامحدود

   ساب دامین = نامحدود

   اکانت ftp = نامحدود

   ### تحویل آنی ###
  15,000/mo
  Demanar Ara